Tellen in het Spaans

Tellen in het Spaans tot 100


Tellen in het Spaans is vrij eenvoudig. De Spaanse telwoorden zijn als volgt:

 • 1 – uno
 • 2 – dos
 • 3 – tres
 • 4 – cuatro
 • 5 – cinco
 • 6 – seis
 • 7 – siete
 • 8 – ocho
 • 9 – nueve
 • 10 – diez
 • 11 – once
 • 12 – doce
 • 13 – trece
 • 14 – catorce
 • 15 – quince
 • 16 – dieciséis
 • 17 – diecisiete
 • 18 – dieciocho
 • 19 – diecinueve
 • 20 – veinte
 • 21 – veintiuno
 • 22 – veintidós
 • 23 – veintitrés
 • 24 – veinticuatro
 • 25 – veinticinco
 • 26 – veintiséis
 • 27 – veintisiete
 • 28 – veintiocho
 • 29 – veintinueve
 • 30 – treinta
 • 31 – treinta y uno
 • 32 – treinta y dos
 • 33 – treinta y tres
 • 40 – cuarenta
 • 41 – cuarenta y uno
 • 42 – cuarenta y dos
 • 50 – cincuenta
 • 60 – sesenta
 • 70 – setenta
 • 80 – ochenta
 • 90 – noventa
 • 100 – cien

Vanaf het getal 30 herhalen de eerste tien telwoorden zich iedere keer. Zie de video zodat het helemaal duidelijk is!