Russisch alfabet

Russisch alfabet uitspreken

Russisch alfabet uitspreken, de correcte uitspraak van het Russisch alfabet

Het Russische alfabet is voortgekomen uit het cyrillische alfabet. Uit dit alfabet zijn nog een groot aantal andere Slavische talen ontsprongen. Zoals je wellicht kunt zien is het Russisch alfabet en de bijbehorende uitspraak behoorlijk anders dan het Nederlandse alfabet.

Hoofdletter Kleine letter Uitspraak
A a Als de lettergreep klemtoon draagt: als de ?a? in ?jas?. Als de vorige lettergreep klemtoon draagt: als de ?e? in ?mode?. Als de volgende lettergreep klemtoon draagt: als de eerste ?a? in ?banaan?
? ? Als de ‘b’ in ‘bok’.
? ? Als de ‘v’ in ‘vos’.
? ? Als de ‘g’ in ‘goal’.
? ? Als de ‘d’ in ‘dor’.
E e Als de ‘e’ in ‘bed’. Aan het begin van een woord of na een klinker: als de ?je? in ?jennen?.
Ë ë Als de ‘o’ in ‘vos’. Aan het begin van een woord of na een klinker: als de ?jo? in ?jol?.
? ? Als de ‘j’ in ‘journaal’.
? ? Als de ‘z’ in ‘zes’.
? ? Als de ‘ie’ in ‘piet’.
? ? Als de ‘j’ in ‘jas’.
? ? Als de ?k? in ?kei?.
? ? Als de ‘l’ in ‘lui’.
? ? Als de ‘m’ in ‘mijn’.
? ? Als de ‘n’ in ‘niet’
O o Als de lettergreep klemtoon draagt: als de ?o? in ?ook?. Als de vorige lettergreep klemtoon draagt: als de ?e? in ?mode?. Als de volgende lettergreep klemtoon draagt: als de eerste ?a? in ?banaan?.
? ? Als de ‘p’ in ‘post’.
P p Als een rollende ‘r’ in ‘rot’.
C c Als de ‘s’ in ‘sap’.
T ? Als de ‘t’ in ‘ton’.
? ? Als de ‘oe’ in ‘boef’.
? ? Als de ‘f’ in ‘fiets’.
X x Als de ‘ch’ in ‘nacht’, maar minder vanuit de keel dan in het Nederlands.
? ? Als de ‘ts’ in ‘tsaar’.
? ? Als de ‘tsj’ in ‘Tsjechië’.
? ? Als de ‘ch’ in ‘chocolade’.
? ? Als de ‘ch’ in ‘chic’, maar dan langer aangehouden.
? ? Dit teken geeft aan dat de voorafgaande medeklinker ?verhard? wordt uitgesproken.
? ? Als de ‘i’ in ‘wit’.
? ? Dit teken geeft aan dat de voorafgaande medeklinker ?verzacht? wordt uitgesproken.
? ? Als de ‘e’ in ‘bed’.
? ? Als de ‘oe’ in ‘moe’. Aan het begin van een woord of na een klinker: als de ?joe? in ?joep?.
? ? Als de ‘a’ in ‘dat’. Aan het begin van een woord of na een klinker: als de ?ja? in ?jas?.